Newly Added Programs

February 13, 2019 | Ferrum College
Chuyên ngành này bao gồm các khóa học khoa học cơ bản và nền tảng nghệ thuật tự do, sau đó là chuyên ngành tại một tổ chức kh&aacute...
Chuyên ngành này bao gồm các khóa học khoa học cơ bản và nền tảng nghệ thuật tự do, sau đó là chuyên ngành tại một tổ chức khác trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. [-]
February 12, 2019 | University Of Maryland Baltimore
Thạc sĩ Khoa học (MS) về Pháp y là một chương trình cấp bằng tốt nghiệp toàn thời gian, không luận án, 18 tháng, chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp ... [+]
Thạc sĩ Khoa học (MS) về Pháp y là một chương trình cấp bằng tốt nghiệp toàn thời gian, không luận án, 18 tháng, chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp trong ngành pháp y. Học sinh sẽ tham gia vào các bài giảng trên lớp và trực tuyến, thảo luận trường hợp và đào tạo trong phòng thí nghiệm. [-]
February 12, 2019 | University Of South Dakota
Thạc sĩ Khoa học về kỹ thuật y sinh sẽ định vị bạn tốt cho sự nghiệp nghiên cứu và phát triển trong ngành y sinh. Nó cũng chuẩn bị cho bạn đào tạo bổ sung ở cấ...
Thạc sĩ Khoa học về kỹ thuật y sinh sẽ định vị bạn tốt cho sự nghiệp nghiên cứu và phát triển trong ngành y sinh. Nó cũng chuẩn bị cho bạn đào tạo bổ sung ở cấp độ tiến sĩ. [-]
February 12, 2019 | University of Malta
Mục đích của chương trình Chứng chỉ này là nhằm giải quyết các khoảng cách giữa đào tạo đại học của các y tá có trình độ ở ... [+]
Mục đích của chương trình Chứng chỉ này là nhằm giải quyết các khoảng cách giữa đào tạo đại học của các y tá có trình độ ở các quốc gia ngoài EU / EEA và các yêu cầu về đào tạo y tá theo quy định của EU. Các chủ đề trong suốt chương trình trải dài trên nhiều khía cạnh của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. [-]

Useful Links

Universities in Việt Nam

Thay đổi địa điểm