Keystone logo

8 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y học nhãn khoa Đào tạo bác sĩ nhãn khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y học nhãn khoa
  • Đào tạo bác sĩ nhãn khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y học nhãn khoa Đào tạo bác sĩ nhãn khoa

Bác sĩ nhãn khoa là một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe mắt có nhiệm vụ điền đơn thuốc cho các thiết bị hỗ trợ thị lực kém như kính áp tròng và kính đeo mắt. Các lớp đào tạo bác sĩ nhãn khoa có thể cung cấp kiến thức cơ bản về quang học và kinh nghiệm thực tế bằng cách sử dụng hệ thống khúc xạ tự động để thực hiện đánh giá.