Keystone logo

23 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Đào tạo kỹ thuật viên dược 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Đào tạo kỹ thuật viên dược
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (23)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Đào tạo kỹ thuật viên dược

Sinh viên đào tạo kỹ thuật viên dược có thể khám phá lĩnh vực này thông qua bài tập trên lớp và kinh nghiệm thực hành. Các kỹ năng họ học sẽ bao gồm tổ chức, giúp đỡ người khác và chú ý đến chi tiết. Họ có thể làm việc trực tiếp với dược sĩ hoặc bác sĩ tại văn phòng hoặc phòng khám.