Keystone logo

2 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Đào tạo kỹ thuật viên nha khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Đào tạo kỹ thuật viên nha khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Đào tạo kỹ thuật viên nha khoa

Các nha sĩ không tự tạo ra các thiết bị, chẳng hạn như mão răng và cầu răng. Họ thuê kỹ thuật viên để làm như vậy. Đào tạo kỹ thuật viên nha khoa cung cấp kinh nghiệm thực hành để giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết để có được công việc chế tạo các bộ phận giả này.