Keystone logo

6 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Đào tạo trợ lý thú y 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Đào tạo trợ lý thú y
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Đào tạo trợ lý thú y

Các chương trình đào tạo trợ lý thú y có thể cho phép sinh viên nghiên cứu các chủ đề khoa học vật lý và đời sống cũng như học các kỹ thuật xử lý động vật hiệu quả. Các ứng viên thành công có thể làm việc tại các phòng khám thú y hoặc bệnh viện động vật, giúp thực hiện các hoạt động thể chất và thực hiện sơ cứu.