Keystone logo

77 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng được đăng ký 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng được đăng ký
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (77)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng được đăng ký

Điều dưỡng đã đăng ký là gì?
Điều dưỡng đã đăng ký liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân và tăng cường sức khỏe của họ. Các y tá làm việc trong bệnh viện, phòng khám và cơ sở chăm sóc tại nhà. Họ cũng có thể làm việc trong các cơ sở y tế công cộng như trường học và trung tâm cộng đồng. Các y tá đã đăng ký phải được cấp phép để hành nghề điều dưỡng.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Điều dưỡng đã đăng ký?
Có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau mà một y tá đã đăng ký có thể thực hiện. Một số y tá đã đăng ký có thể chọn làm việc trong môi trường bệnh viện, trong khi những người khác có thể thích làm việc trong phòng khám hoặc phòng khám tư nhân. Các y tá đã đăng ký cũng có thể chuyên về một lĩnh vực điều dưỡng cụ thể, chẳng hạn như điều dưỡng nhi khoa hoặc điều dưỡng lão khoa. Một số y tá đã đăng ký chọn dạy điều dưỡng tại một trường cao đẳng hoặc đại học.

Tại sao học Điều dưỡng đã đăng ký?
Điều dưỡng đã đăng ký là một nghề quan trọng trong ngành chăm sóc sức khỏe; thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc của bệnh nhân. Y tá thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của bệnh nhân khi họ vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân có chất lượng. Hơn nữa, các y tá đã đăng ký có thể chuyên về một lĩnh vực điều dưỡng cụ thể, điều này cho phép họ cung cấp dịch vụ chăm sóc cụ thể và có mục tiêu hơn cho bệnh nhân.

Các loại bằng Điều dưỡng đã đăng ký
Các y tá đã đăng ký thường có bằng liên kết hoặc bằng tốt nghiệp về điều dưỡng, mặc dù một số y tá có thể có bằng cử nhân điều dưỡng. Các y tá cũng phải vượt qua kỳ thi cấp phép quốc gia để trở thành y tá đã đăng ký. Ở một số tiểu bang, các y tá cũng có thể được yêu cầu hoàn thành một giai đoạn kinh nghiệm lâm sàng được giám sát trước khi họ có thể được cấp phép.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học bằng Điều dưỡng đã đăng ký?
Trong một văn bằng điều dưỡng đã đăng ký, sinh viên sẽ tham gia các khóa học về giải phẫu và sinh lý học, vi sinh và hóa học. Ngoài ra, sinh viên sẽ tham gia các khóa học về lý thuyết và thực hành điều dưỡng. Học sinh có thể có cơ hội hoàn thành các đợt luân phiên lâm sàng ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như bệnh viện, phòng khám và cơ sở chăm sóc tại nhà, để có được kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực điều dưỡng.