Keystone logo

16 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng nhi 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng nhi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng nhi

Điều dưỡng nhi khoa mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Y tá có thể làm việc trong bệnh viện, văn phòng bác sĩ nhi khoa hoặc phòng khám. Các kỹ năng mà sinh viên đạt được sẽ giúp chăm sóc bệnh nhân thực tế và làm việc trong một môi trường có nhịp độ nhanh.