Keystone logo

4 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng quốc tế

Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng quốc tế nói chung đòi hỏi học sinh phải học cách ghi lại lịch sử y tế, quản lý thuốc và thông báo cho bệnh nhân biết tình trạng sức khoẻ của họ. Ngoài ra, những học viên có khả năng nhạy cảm về văn hoá mạnh mẽ, khả năng thích nghi với điều kiện thay đổi, và kỹ năng ngoại ngữ có thể đặc biệt có điều kiện cho lĩnh vực này.