Keystone logo

1 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng sản 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular locations

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng sản

Sinh viên theo học chương trình điều dưỡng sản khoa có thể học cách chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Sau khi hoàn thành, các cá nhân có thể tiếp tục trong lĩnh vực điều dưỡng với tư cách là nhà nghiên cứu hoặc tham gia lực lượng lao động tại các trung tâm y tế, khu hộ sinh, bệnh viện và phòng khám điều dưỡng.