Keystone logo

32 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng tích cực 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Điều dưỡng tích cực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (32)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Điều dưỡng tích cực

Các y tá chăm sóc tích cực thường làm việc ở các địa điểm như phòng chăm sóc đặc biệt hoặc trung tâm bỏng. Họ cung cấp sự trợ giúp cho bệnh nhân với các bệnh nguy hiểm tính mạng hoặc trong các trạng thái như phải phẫu thuật hoặc bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Sinh viên quan tâm đến chăm sóc tích cực có thể tham gia các lớp học về sinh lý học, hóa học, và vi sinh học.