Keystone logo

7 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Điều dưỡng thú y 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Điều dưỡng thú y
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Điều dưỡng thú y

Giống như con người, động vật dễ mắc nhiều loại bệnh tật. Các chương trình điều dưỡng thú y cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho động vật. Các chương trình có thể dạy các kỹ năng điều dưỡng thú y nói chung và cũng có thể bao gồm các môn thú y chuyên ngành.