MSc in Theory of Podiatric Surgery

Glasgow Caledonian University - The School of Health and Life Sciences

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MSc in Theory of Podiatric Surgery

Glasgow Caledonian University - The School of Health and Life Sciences

Các kỹ năng bạn có được trong Lý thuyết Thạc sỹ về Phẫu thuật Podiatric của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao sự nghiệp của mình trong phẫu thuật, thực hành cơ xương hoặc điều trị tiên tiến - cho dù bạn làm việc ở Anh hay ở nước ngoài. Việc hoàn thành Chương trình Sau đại học (PgD) là điều kiện tiên quyết để đủ điều kiện theo học chương trình thực tế dưới sự hướng dẫn của bác sĩ phẫu thuật podiatric.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối October 17, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 17, 2018
Duration
Thời hạn
3 năm
Bán thời gian
Price
Giá
5,500 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Glasgow, Scotland
Ngày bắt đầu : Tháng 9 17, 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates