Miễn dịch

dịch bệnh

dòng chảy năng lượng và chu trình sinh địa

Hệ thống tiêu hóa

Cân bằng nội môi, thận và gan

Hô hấp tế bào

Yêu cầu về tiếng Anh

Nếu trình độ ngôn ngữ của bạn dưới 4.0 IELTS hoặc tương đương sau đó chúng tôi cung cấp các chương trình Chuẩn bị Ngôn ngữ tiếng Anh (ELPP)

Thời khóa biểu mẫu

Chi phí & Phí

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
ONCAMPUS
Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
13,995 GBP