Physiotherapy Foundation Programme

Chung

Chương trình mô tả

Miễn dịch

dịch bệnh

dòng chảy năng lượng và chu trình sinh địa

Hệ thống tiêu hóa

Cân bằng nội môi, thận và gan

Hô hấp tế bào

Yêu cầu về tiếng Anh

Nếu trình độ ngôn ngữ của bạn dưới 4.0 IELTS hoặc tương đương sau đó chúng tôi cung cấp các chương trình Chuẩn bị Ngôn ngữ tiếng Anh (ELPP)

Thời khóa biểu mẫu

Chi phí & Phí

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

ABOUT ONCAMPUS ONCAMPUS teach pre-university and first-year programmes leading to a wide range of undergraduate and Master's degrees at leading universities across the UK, USA and mainland Europe.

ABOUT ONCAMPUS ONCAMPUS teach pre-university and first-year programmes leading to a wide range of undergraduate and Master's degrees at leading universities across the UK, USA and mainland Europe. Đọc ít hơn