MD program

Chung

Chương trình mô tả

Trường Y khoa Đại học Xavier thuộc các nhóm chương trình tăng tốc của Aruba gồm bốn năm học về giáo dục y tế trong ít hơn 4 năm, mà không ảnh hưởng đến tổng số giờ được ghi nhận hoặc tiếp xúc lâm sàng.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2017

Giới thiệu về trường

Located in Oranjestad, the capital of Aruba, the Caribbean medical school's students are provided with a safe and secure atmosphere to focus on their studies. As the largest city in Aruba, Oranjestad ... Đọc thêm

Located in Oranjestad, the capital of Aruba, the Caribbean medical school's students are provided with a safe and secure atmosphere to focus on their studies. As the largest city in Aruba, Oranjestad can easily be reached by direct flights from all over the world. Đọc ít hơn