Trường Y khoa Đại học Xavier thuộc các nhóm chương trình tăng tốc của Aruba gồm bốn năm học về giáo dục y tế trong ít hơn 4 năm, mà không ảnh hưởng đến tổng số giờ được ghi nhận hoặc tiếp xúc lâm sàng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Xavier University School of Medicine »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ