• Trang trại
  • vườn bách thú

  Bạn cần phải làm gì cho Đại học Thú y Budapest?

  • giấy chứng nhận trung học
  • báo cáo y khoa ngắn
  • bản sao hộ chiếu với dữ liệu cá nhân của bạn
  • thư giới thiệu có thể được kèm theo
  Chương trình được giảng dạy bằng:
  Anh
  Hungary

  Xem 1 các khóa học tại University of Veterinary Medicine Budapest »

  Khóa học này là ở trường
  Duration
  5 năm
  Toàn thời gian
  Price
  12,480 EUR
  Theo địa điểm
  Theo ngày
  Hạn cuối hồ sơ