Master in Biomedical Research

Chung

Chương trình mô tả

Các đương đơn đã hoàn tất bằng Cử nhân tại một trường đại học nói tiếng Anh phải nộp bằng chứng bằng văn bản cho biết ngôn ngữ giảng dạy của họ là tiếng Anh.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2017

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Its international orientation is one of the distinguishing features of UPF, a university with "its feet in Barcelona and its head in the world". This international projection has been recognised by th ... Đọc thêm

Its international orientation is one of the distinguishing features of UPF, a university with "its feet in Barcelona and its head in the world". This international projection has been recognised by the Spanish Ministry of Education through the International Campus of Excellence seal (2010) and is backed up by the UPF's distinguished position in international rankings as one of the top Spanish universities... Đọc ít hơn