Với lên đến 8 tín chỉ của khóa học chồng chéo giữa các chương trình (tùy thuộc vào MSN lớn), con đường dẫn đến các tiến sĩ có thể được rút ngắn là bạn đáp ứng mục tiêu của bạn bằng thạc sĩ trong một đặc sản của sự lựa chọn của bạn.

Yêu cầu nhập học tiến sĩ

yêu cầu ứng dụng là:

  1. Người nộp đơn phải có một y tá đã đăng ký (hoặc tương đương quốc tế) và có bằng cử nhân điều dưỡng (hoặc tương đương) hoặc bằng thạc sĩ điều dưỡng.
  2. Ba khuyến nghị mô tả năng lực điều dưỡng chuyên nghiệp, thành công trong các chương trình tiến sĩ, và tiềm năng đóng góp đáng kể cho con bú. Hai trong số các đề xuất này cần được từ các cá nhân tiến sĩ chuẩn bị, tốt nhất trong điều dưỡng.
  3. Hai đến ba trang tuyên bố các mục tiêu học tập và nghề nghiệp và làm thế nào quan tâm nghiên cứu của ứng viên là phù hợp với chuyên môn nghiên cứu của giảng viên.
  4. Trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi có trong gói đơn.
  5. Phỏng vấn hai giảng viên. Điều này có thể được thực hiện bằng điện thoại.

Điểm TOEFL chính thức

Tất cả các ứng viên quốc tế phải nộp điểm TOEFL hoặc điểm IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế). Điểm TOEFL 577 trở lên được yêu cầu cho bài kiểm tra trên giấy; cần có một điểm số từ 90 trở lên để kiểm tra dựa trên internet.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại Case Western Reserve University, Frances Payne Bolton School of Nursing »

Khóa học này là ở trường
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày