Occupational Therapy Associates Degree - with transfer to 4-year university

Chung

Chương trình mô tả

lao động trị liệu

Học kỳ thứ ba

Thứ tư Học kỳ

  • Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho Ngoại ngữ & đa dạng yêu cầu.
  • Học sinh có trách nhiệm duy trì tiếp xúc trực tiếp với các trường nghiệp vụ cụ thể cho các hướng dẫn điều kiện tiên quyết hiện hành và tiêu chuẩn nhập học.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

North Iowa Area Community College (NIACC) is a nationally-ranked, two-year institution located in North Central Iowa that serves students of all ages and abilities. Starting in 1918 as Mason City Juni ... Đọc thêm

North Iowa Area Community College (NIACC) is a nationally-ranked, two-year institution located in North Central Iowa that serves students of all ages and abilities. Starting in 1918 as Mason City Junior College, NIACC has the distinct privilege of being the oldest Iowa community college. In 2018, NIACC will be celebrating the College’s 100 year anniversary of providing an education to our students... Đọc ít hơn
Thành phố Mason