Associate of Applied Science in Radiography

Chung

Chương trình mô tả

Các nhà chụp X quang liên tục phấn đấu cung cấp chăm sóc bệnh nhân có chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tiếp xúc với phóng xạ đối với bệnh nhân, bản thân họ và những người khác.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 2017

Giới thiệu về trường

With a presence in the Quad Cities for more than 100 years, Trinity College of Nursing & Health Sciences has become the community leader in developing experienced and knowledgeable health professi ... Đọc thêm

With a presence in the Quad Cities for more than 100 years, Trinity College of Nursing & Health Sciences has become the community leader in developing experienced and knowledgeable health professionals. Đọc ít hơn