Associate of Applied Science in Radiography

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Associate of Applied Science in Radiography

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Các nhà chụp X quang liên tục phấn đấu cung cấp chăm sóc bệnh nhân có chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tiếp xúc với phóng xạ đối với bệnh nhân, bản thân họ và những người khác.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Trinity College of Nursing & Health Sciences
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Năm 2019
Duration
Thời hạn
77 giờ
Toàn thời gian
Price
Giá
535 USD
Locations
Hoa Kỳ - Rock Island, Illinois
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Năm 2019
Hoa Kỳ - Rock Island, Illinois
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ