Read the Official Description

Các nhà chụp X quang liên tục phấn đấu cung cấp chăm sóc bệnh nhân có chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tiếp xúc với phóng xạ đối với bệnh nhân, bản thân họ và những người khác.

Program taught in:
Anh
Trinity College of Nursing & Health Sciences

See 4 more programs offered by Trinity College of Nursing & Health Sciences »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Năm 2019
Duration
77 giờ
Toàn thời gian
Price
535 USD
By locations
By date
Start Date
Tháng Năm 2019
Application deadline

Tháng Năm 2019

Location
Application deadline
End Date