HEALTHCARESTUDIES

Trang 2/5, <small>Tìm kiếm Các Chương trình Cao đẳng về Y tế Hàng đầu 2020/2021</small>

Associate Degree 16-30 (/68). Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cao đẳng về Y tế 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Điện tử y sinh liên kết Bằng cấp

Northeast Wisconsin Technical College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Các liên kết Điện tử y sinh học chuẩn bị cho người học cho một sự nghiệp như một kỹ thuật viên trong các cơ sở y tế hoặc các công ty sản xuất thiết bị y tế. Sinh viên tốt nghi ...

Đọc thêm

Liên kết của khoa học trong điều dưỡng

Mt. San Antonio College
Associate of Science
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Nghề điều dưỡng là một trong những ngành lớn nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, có một sự thiếu hụt cấp tính trong lĩnh vực điều dưỡng dự kiến sẽ tiếp tục đến năm 2 ...

Đọc thêm

Tiền Dược - Liên kết Khoa học

Henry Ford College
Associate of Science
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Pre-Dược - Associate of Science chuẩn bị cho sinh viên quan tâm đến việc trở thành dược sĩ để chuyển sang tổ chức 4 năm. Các khóa học được nêu trong chương trình ...

Đọc thêm

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Học kỳ thứ ba Thứ tư Học kỳ Lưu ý: AA và yêu cầu AS mức độ đáp ứng với lịch trình mẫu này. Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho Ngoại ngữ Yêu cầu. Yêu cầu nhập học khác nhau t ...

Đọc thêm

Mức độ liên kết nha khoa

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
4 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Nha khoa Associate Degree

Đọc thêm

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Y học Học kỳ thứ ba Thứ tư Học kỳ Lưu ý: Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho Ngoại ngữ Yêu cầu. Yêu cầu nhập học khác nhau từng trường. Liên hệ với các tổ chức chuyển giao ho ...

Đọc thêm

Văn bằng y tá sư

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
5 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Bằng liên kết điều dưỡng được thiết kế để chuẩn bị những người đàn ông và phụ nữ cho cán bộ đăng ký vị trí điều dưỡng nói chung mà liên quan đến việc chăm sóc trực tiếp của bệ ...

Đọc thêm

Mức độ liên kết lao động trị liệu

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
4 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Occupational Therapy Associate Degree

Đọc thêm

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

lao động trị liệu Học kỳ thứ ba Thứ tư Học kỳ Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho Ngoại ngữ & đa dạng yêu cầu. Học sinh có trách nhiệm duy trì tiếp xúc trực tiếp với các ...

Đọc thêm

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Dược học Học kỳ thứ ba Thứ tư Học kỳ Lưu ý: Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho Ngoại ngữ Yêu cầu. Lịch trình đề nghị phụ thuộc vào mức độ tham gia của các học sinh. ...

Đọc thêm

Bằng AAS công nghệ X quang

North Iowa Area Community College
Associate of Applied Science
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Một chương trình X quang Công nghệ (x-ray) chuẩn bị radiographers để có x-quang của tất cả các bộ phận của cơ thể con người với mục đích chẩn đoán các vấn đề y tế. Radiographe ...

Đọc thêm

North Iowa Area Community College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Thuốc thú y Học kỳ thứ ba Thứ tư Học kỳ Xem catalogue NIACC cho thông tin vị trí khóa học. Lưu ý: Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho Ngoại ngữ & đa dạng yêu cầu. ...

Đọc thêm

Liên kết của Khoa học ứng dụng trong điều dưỡng

Lorain County Community College
Associate of Applied Science
Associate Degrees
<
Toàn thời gian
<
5 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình điều dưỡng liên kết chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp để làm y tá đã đăng ký tại bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ quan chăm sóc sức khỏe khác. Y tá đã đăng ký tăng ...

Đọc thêm

Central Wyoming College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Đọc thêm

Quản trị Dịch vụ Y tế Associates Degree

Brighton College
Associate Degree
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Trực tuyến

Brighton College của Brighton College trong Chương trình Quản lý Dịch vụ Y tế được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên có kiến ​​thức học thuật và các kỹ năng cần thiết để phát ...

Đọc thêm