HEALTHCARESTUDIES.VN

Các Chương trình Cao đẳng về Thông tin sức khỏe Hàng đầu

Một chương trình cao đẳng, có thể kiếm được trong khoảng hai năm nghiên cứu toàn thời gian, có thể giúp học sinh đủ điều kiện cho chương trình đại học bốn năm sự nghiệp entry-level. Sinh viên có thể chọn từ nhiều lĩnh vực khác nhau để điều chỉnh mức độ của họ đối với sự nghiệp hoặc nghề nghiệp mong muốn của họ.

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Cao đẳng về Thông tin sức khỏe 2019/2020

1 Kết quả trong Thông tin sức khỏe Filter

Quản lý thông tin Y tế Associate's Degree

American National University
Khuôn viên trường Trực tuyến Toàn thời gian 80 tuần Tháng Chín 2020 Hoa Kỳ Salem Hoa Kỳ trực tuyến + 2 nhiều hơn

Chương trình Quản lý Thông tin Y tế của chúng tôi (HIM) được thiết kế để cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng để cho phép sinh viên tốt nghiệp quản lý dữ liệu y tế của bệnh nhân và bằng cách cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ y tế.