BÁC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG (MPH) TRONG QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

CAREERS IN PUBLIC HEALTH The College of Public Health at Kent State University prepares students for careers in some of today's most exciting health fields: emergency management, disease investigation ... Đọc thêm

CAREERS IN PUBLIC HEALTH The College of Public Health at Kent State University prepares students for careers in some of today's most exciting health fields: emergency management, disease investigation, health services administration, occupational health and safety, environmental risk assessment, global health, and many others. We offer academic programs that provide a "Pathway to a Public Health Career" for students at all stages of their careers from entry and mid-level to senior management or advanced researcher. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.