Read the Official Description

Bác sĩ Y

(4 tháng 3 năm) chương trình MD 4 năm dành cho sinh viên đã hoàn thành bằng Cử nhân hoặc đã hoàn thành các yêu cầu dự bị mà thường bao gồm

  • Sinh học - 90 giờ học kỳ
  • Hóa học - 90 giờ học kỳ
  • Vật lý - 90 giờ học kỳ


cùng với các nghiên cứu Toán, tiếng Anh, và Nhân văn. Chương trình được thực hiện trong Aruba. Chương trình này có thể được hoàn thành trong 3 năm 4 tháng. Những thí sinh đã hoàn tất một bằng cử nhân hoặc một chương trình dự bị là elgible nhập học vào Chương Trình Bằng MD.

Chương trình dự bị thường bao gồm 90 giờ học kỳ mỗi Sinh học, Hóa học và Vật lý. Điều này cũng bao gồm các khóa học cấp trường Cao đẳng môn Toán, tiếng Anh và Nhân văn.


Chuyển Học sinh

Sinh viên từ các trường y tế được công nhận có thể được thừa nhận là sinh viên chuyển trường khi thẩm định thông tin của họ. Ban tuyển sinh của Aureus Đại học Y khoa sẽ xem xét các ứng dụng tất cả các ứng cử viên trước khi nhập học.


Yêu cầu tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành những điều cơ bản và phần lâm sàng của các chương trình MD, sinh viên sẽ có đủ điều kiện để ngồi cho USMLE Bước 1 và Bước 2 kỳ thi. Đi qua một trong những kỳ thi (hoặc tương đương trong kỳ thi thẩm quyền nước ngoài) là bắt buộc để tốt nghiệp.


Chính sách không phân biệt đối xử

Aureus Đại học Y khoa cấp nhập học từ học sinh đủ điều kiện phân biệt màu sắc, tuổi tác, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính, tình dục, khuyết tật hoặc tình trạng hôn nhân.

Program taught in:
Anh

See 1 more programs offered by Aureus University - School of Medicine »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date