Chúng tôi cung cấp, các khóa học hiện đại thực tế theo định hướng, được quốc tế công nhận trong chung Medicine. sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là các bác sĩ hoàn toàn cạnh tranh, ghi cao trong các bài kiểm tra USMLE và đảm bảo công ăn việc làm trên toàn thế giới từ Mỹ đến Nhật Bản.

Các chương trình giảng dạy của chương trình nghiên cứu chung Y là giống với những người theo đuổi của sinh viên y khoa Séc, ngoài việc bị dạy bằng tiếng Anh. Họ phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu.

Sáu năm chương trình chung Y học cũng đã được công nhận bởi Hoa Kỳ, Canada và Malaysia, chỉ nêu tên những nước có nhiều sinh viên đến từ.

Trong ba năm đầu tiên của chương trình, sinh viên có các lớp học bắt buộc trong tiếng Séc. Một nắm bắt tốt của Czech là cần thiết để giao tiếp với bệnh nhân và với các đồng nghiệp ở các phường, như y tá, những người có thể nói chỉ Séc.

chương trình học

Bốn học kỳ đầu tiên của chương trình nghiên cứu chung Y học chủ yếu bao gồm các môn học lý thuyết (Giải phẫu học, Sinh học, Hóa sinh, lý sinh, mô bệnh học, sinh lý học). đối tượng tiền lâm sàng (Bệnh học, Vi sinh, Dược) được giảng dạy trong học kỳ 5-7. đối tượng lâm sàng được giới thiệu trong các học kỳ tiếp theo (nội khoa, phẫu thuật, Nhi khoa, Sản khoa và Phụ khoa, Thần kinh học) cùng với các đối tượng liên quan đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Y học xã hội, Luật Y Tế).

Cả năm thứ sáu được dành để cạnh giường ngủ đào tạo trong y học nội khoa, phẫu thuật, phụ khoa và sản khoa. Chương trình kết thúc trong học kỳ 11 và 12 với các kỳ thi nhà nước cuối cùng trong Internal Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynaecology, và Y tế dự phòng.

Bằng và công nhận

Tại lễ tốt nghiệp, các sinh viên tốt nghiệp tại Đại Medicicine được trao Doctor mức độ chung Y học (Medicinae Universae Doctor, viết tắt là MUDr., Tương đương với MD).

Sinh viên tốt nghiệp là công dân EU thì có thể thực hành y học trong tất cả các nước trong Khu vực Kinh tế châu Âu. Sinh viên tốt nghiệp không phải là công dân EU thực hành trên toàn thế giới ở các nước mà Khoa của chúng tôi được công nhận.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Palacky University »

Khóa học này là ở trường
Duration
6 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày