Read the Official Description

Các nghiên cứu của chương trình Y được tích hợp, cuối cùng trong 6 năm và bao gồm 54 môn học của giáo dục đại học nói chung, y học cơ bản và đặc biệt, trong đó khối lượng là 24 tín chỉ (hoặc 360 tín chỉ ECTS). Bắt đầu từ năm thứ hai với tất cả các môn học trong Khoa Y học được nghiên cứu, theo các mô hình học tập dựa trên vấn đề mới, khi nghiên cứu này được tiến hành theo các mô hình lý thuyết và lâm sàng.

Trong nửa đầu của chương trình học (3 năm) các môn học của nền giáo dục đại học nói chung, môn nhân đạo xã hội cơ bản được nghiên cứu, trong đó cung cấp giáo dục đại học nói chung, cũng như đối tượng của y học cơ bản và tiền lâm sàng (ví dụ, giải phẫu, con người Mô học và Phôi học, Tế bào học và Ký sinh trùng, Di truyền học và phong trào, hô hấp, máu lưu hành và các mô hình khác), trong đó cung cấp các kiến ​​thức về cấu tạo cơ thể và chức năng của người khỏe mạnh và bị bệnh, cần thiết để nghiên cứu thêm.

Trong nửa thứ hai của nghiên cứu những kiến ​​thức được mua về nguyên nhân của các bệnh nhân, cơ chế phát triển, các đặc tính của bệnh, chế độ quyết tâm của họ và nguyên tắc xử lý chung. Có được nghiên cứu các mô-đun lâm sàng các bệnh nội, phẫu thuật, Intensive Y, Phụ sản-phụ khoa, trẻ em Sức khỏe, Y tế công cộng và các module khác. Các kỹ năng thực hành cần thiết được mua lại vào bệnh viện trong module y tế đặc biệt và trong thực hành y khoa lâm sàng, được thực hiện trong năm thứ sáu của nghiên cứu.

Các nghiên cứu kết thúc trong bài kiểm tra lý luận chung và thực tế (bằng cách giường của bệnh nhân) thi và nếu nó được thông qua người được trao Thạc sĩ Khoa học trong y học và trình độ của bác sĩ. Những người, những người tốt nghiệp chương trình này và nhận bằng tốt nghiệp có thể làm việc trong các ngành khác nhau của thực tế nói chung trong lĩnh vực y sinh học, du học tại nơi cư trú, nơi trình độ chuyên môn của các chuyên gia trong y học được mua lại, học tập và làm việc khoa học các nghiên cứu tiến sĩ của y sinh học không chuyên

Program taught in:
Anh

See 6 more programs offered by Lithuanian University of Health Sciences »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
6 năm
Toàn thời gian
Price
8,300 EUR
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date