Đọc Mô tả chính thức

Đạt được mức độ thực hành điều dưỡng cao nhất và khám phá cách thúc đẩy một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả và hiệu quả hơn. Đạt được các thông tin bạn cần để đảm nhận một vai trò lãnh đạo lớn hơn trong một tổ chức chăm sóc sức khỏe và góp phần cải thiện kết quả bệnh nhân và giao hàng chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể xây dựng kiến ​​thức chuyên môn của mình để nâng cao chăm sóc bệnh nhân, thu thập kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để đào tạo thế hệ y tá tiếp theo, và dịch lý thuyết thành một thực hành điều dưỡng nâng cao giúp làm phong phú thêm sức khỏe của quần thể và cộng đồng.

Chương trình DNP của Walden University được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Điều dưỡng Collegiate (CCNE), One Dupont Circle, NW, Suite 530, Washington, DC 20036, 1-202-887-6791. CCNE là cơ quan kiểm định quốc gia được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận và đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của các chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học. Đối với sinh viên, công nhận có nghĩa là đổi mới chương trình và tự đánh giá liên tục.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 10 các khóa học tại Walden University »

Cập nhật lần cuối July 15, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 8 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 12 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 11 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 12 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date