Bác sĩ siêu âm y tế chẩn đoán

Chung

Chương trình mô tả

Sinh viên nhận được tám trăm tám mươi (880) giờ giảng dạy trong phòng thí nghiệm và giáo khoa và tám trăm (800) giờ giáo dục lâm sàng, cho phép họ áp dụng các chủ đề bài giảng vào thực tế. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên các kỹ năng kỹ thuật, lâm sàng và giao tiếp cá nhân cần thiết để thành công trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, chương trình chuẩn bị cho sinh viên tham gia kỳ thi ARDMS của họ. Sau khi hoàn thành chương trình, bằng tốt nghiệp được trao. Thời gian hoàn thành thông thường cho chương trình này là 72 tuần, không bao gồm thời gian nghỉ lễ và nghỉ phép.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Sacramento Ultrasound Institute is committed to providing our students with an opportunity to learn and work in an environment where quality is always delivered.

Sacramento Ultrasound Institute is committed to providing our students with an opportunity to learn and work in an environment where quality is always delivered. Đọc ít hơn