Bậc thầy của khoa học động vật

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Khoa học động vật Thạc sĩ Khoa học động vật Khoa Khoa học Nông nghiệp, Đại học Diponegoro có ba khu vực tập trung nghiên cứu như sau:

  • Động vật sản xuất khoa học, bao gồm: sinh học sinh sản và chăn nuôi, công nghệ sản xuất, công nghệ và sản phẩm động vật (chăn nuôi dựa trên khoa học thực phẩm);
  • Khoa học về dinh dưỡng và thức ăn gia súc, bao gồm: cây thức ăn gia súc, thức ăn dinh dưỡng và thức ăn công nghệ;
  • Khoa học về động vật học và Kế hoạch phát triển, bao gồm: phát triển kinh tế của các trang trại và phát triển cộng đồng nông nghiệp.

Chung tuyển sinh Để đăng ký Thạc sĩ Khoa học động vật Đại học Diponegoro, một sinh viên mới phải:

  • Tốt nghiệp cử nhân nghiên cứu
  • Thu được điểm trung bình Điểm ≥ 2.70
  • Bằng tiếng Anh

Lịch trình ghi danh Hạn tôi Ngày áp dụng: 2 tháng một - 12 Tháng 3 lựa chọn: March 16 Hạn II Ngày nộp đơn: 21 tháng ba - 16 Tháng Bảy lựa chọn: Tháng Bảy 20

  • Đăng ký trực tuyến sẽ được bắt đầu dựa trên lịch trình hạn
  • Học sinh mới phải nộp mẫu đăng ký.
  • Kiểm tra phỏng vấn sẽ được cung cấp vào ngày và tháng Bảy
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Diponegoro University(UNDIP) is a prestigious university located at the northern of Central Java Indonesia. It is renowned for being at the forefront of engineering and technological knowledge and exp ... Đọc thêm

Diponegoro University(UNDIP) is a prestigious university located at the northern of Central Java Indonesia. It is renowned for being at the forefront of engineering and technological knowledge and expertise, with a mission to be an Excellent Research University. Đọc ít hơn