Bậc thầy trong khoa học vật lý trị liệu hệ cơ xương

Vrije Universiteit Amsterdam

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bậc thầy trong khoa học vật lý trị liệu hệ cơ xương

Vrije Universiteit Amsterdam

VU University Amsterdam là trường đại học đầu tiên ở Hà Lan (và có lẽ trên thế giới) để cung cấp các chương trình Thạc sĩ khoa học chuyên nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong vật lý trị liệu hệ cơ xương. Chương trình Thạc sĩ này là duy nhất trong tập trung đa ngành của nó trên các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong vật lý trị liệu hệ cơ xương. Nó đề cập đến cả yếu tố sinh học và tâm lý xã hội và cho phép bạn tiến hành một dự án nghiên cứu vật lý trị liệu liên quan đến bản thân. Đó là một tuyệt vời bước đệm cho một sự nghiệp lâm sàng hoặc nghiên cứu thành công.

CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này được lan truyền trên 6 khối. 2 block đầu tiên (tháng chín-tháng mười hai) được dành riêng cho các khóa học tập trung vào kiến ​​thức và kỹ năng cụ thể liên quan đến phương pháp nghiên cứu và phân tích chuyển động. Trong khối 3-6 (tháng một-tháng sáu), bạn sẽ chuẩn bị và thực hiện một dự án nghiên cứu cá nhân đáng kể dưới sự giám sát của một thành viên trong đội ngũ nhân viên có trình độ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể chọn hai khóa học tự chọn dựa trên lợi ích cá nhân của bạn. Một khóa học trong giai đoạn này tập trung vào các quá trình từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để thực hiện lâm sàng. Trong suốt chương trình, hội thảo được tổ chức để giới thiệu bạn với nhà nước-of-the-nghệ thuật nghiên cứu trong nước và quốc tế trong nghiên cứu vật lý trị liệu. Định dạng giảng dạy khác nhau được sử dụng, chẳng hạn như bài giảng, thực hành, các nhóm làm việc, hội thảo và đạo học tập selfguided. Các định dạng khác nhau nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng nghiên cứu lý thuyết của bạn, và tích hợp những người trong bối cảnh của các vấn đề liên quan đến vật lý trị liệu có liên quan.

NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Chương trình Thạc sĩ này tăng cường quan điểm của bạn về những diễn biến trong chăm sóc vật lý trị liệu và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe. Điều này làm cho bạn cạnh tranh hơn cho các vị trí (cấp cao hơn và lãnh đạo) trong các cơ sở chăm sóc tiểu học, trung học hoặc đại học. Bạn cũng được đào tạo tốt cho một sự nghiệp nghiên cứu thương mại hoặc học tập, hoặc bạn có thể xem xét một vị trí giảng dạy tại một trường dạy nghề

YÊU CẦU NHẬP HỌC CỤ THỂ

Một bằng cử nhân hoàn thành công trong một lĩnh vực có liên quan là cần thiết, cùng với các kỹ năng cơ bản trong phương pháp luận, Toán và Vật lý. Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để tìm hiểu xem bạn có thể được nhận trực tiếp, hoặc xem một chương trình chuẩn bị là cần thiết. Với bằng cử nhân trong vật lý trị liệu, bạn có thể cần phải thực hiện việc này (trực tuyến) chương trình chuẩn bị trước khi bạn có thể nhập chương trình Thạc sĩ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
2,083 EUR
cho sinh viên EEA; € 13,400 cho Non-EEA
Information
Deadline
Trường liên hệ
deadline for international students
Locations
Hà Lan - Amsterdam, North Holland
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
deadline for international students
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hà Lan - Amsterdam, North Holland
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
deadline for international students
Ngày kết thúc Trường liên hệ