Bậc thầy trong việc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

Chung

Chương trình mô tả

 • Số giờ và tín dụng: giờ 1000 và 40 ECTS.
 • Thời gian: 6 tháng tối thiểu và tối đa 12 tháng kể từ ngày nhập học - Mode: Chất liệu cung cấp theo dạng cuốn sách + Thẩm định và Hướng dẫn của Virtual Đào tạo Platform Alcalá.

Mục tiêu

 • Tăng hiệu quả và chất lượng trợ giúp y tế ngoại trú khẩn cấp.
 • Cung cấp kiến ​​thức tổng quát và cụ thể về mô hình hoạt động và xử lý các nhân viên y tế trong trường hợp khẩn cấp.
 • Đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhân cấp bách của cuộc khảo sát chính của nhân viên y tế lớn.
 • Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học trong phát hiện sớm các triệu chứng thông qua các bản cập nhật về giáo dục sức khỏe.
 • Sắp xếp có hiệu quả các nhu cầu cấp thiết của cuộc phỏng vấn và phân phối nhanh chóng nếu cần thiết theo tình hình của cấu trúc và tổ chức chăm sóc chính, việc áp dụng các kỹ thuật nhất định của ngành y tế.
 • Cải thiện việc phân bổ chi phí, cho phép giám sát các quy trình, làm cho sự so sánh trong và interhospital thể, cung cấp một thông tin thực tế hơn và quá trình thích ứng cao hơn quyết định lâm sàng dựa trên giao thức.
 • Chì để chẩn đoán tốt hơn và sớm và điều trị sẽ hạn chế kiểm tra không cần thiết và phòng cấp cứu lặp đi lặp lại và các chuyên gia khác.
 • Sử dụng các khái niệm lý thuyết và kiến ​​thức về chăm sóc sức khỏe như là một cơ sở cho việc ra quyết định trong thực hành y tế BLS / A ở cấp ngoại trú.
 • Phát triển các kỹ năng và các quyết định đưa ra dựa trên tư duy phê phán, đánh giá lâm sàng và kỹ năng mua lại để hành động trong những tình huống khẩn cấp.
 • Tạo và thấm nhuần các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tích cực thái độ cử chỉ sống còn giải quyết trường hợp khẩn cấp cá nhân có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển bệnh nhân nặng.
 • Đánh giá tình huống khẩn cấp đa ngành mà có thể dễ bị để vận chuyển đến bệnh viện.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Empresa de servicios profesionales especializada en sanidad y ciencias sociales compuesto de un grupo de orientadores y consultores especializados que imparte desde el 2000 la Enseñanza a Distancia Ac ... Đọc thêm

Empresa de servicios profesionales especializada en sanidad y ciencias sociales compuesto de un grupo de orientadores y consultores especializados que imparte desde el 2000 la Enseñanza a Distancia Acreditada y Certificada como actividad principal y Edición Đọc ít hơn