Bằng Cử nhân Khoa học Y tế

Chung

Chương trình mô tả

Tổng quan

Bằng cử nhân Khoa học Sức khỏe của chúng tôi là một chương trình liên ngành được thiết kế để cung cấp cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho các học viên nghề nghiệp cấp cao cũng như cho các cá nhân mới bắt đầu sự nghiệp của họ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chương trình này bao gồm những người có nguồn gốc và sở thích khác nhau và sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu giáo dục của mình.

Chương trình Cử nhân Khoa học sức khỏe của Goodwin cung cấp bốn bài hát:

Sức khỏe môi trường

Bạn sẽ hiểu được tác động của điều kiện môi trường đối với sức khỏe con người.

Quản lý chăm sóc sức khỏe

Bạn sẽ có được kiến ​​thức về những thách thức kinh doanh cụ thể cho hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và bạn sẽ đạt được một sự đánh giá cao về vai trò của người quản lý.

Bằng cấp Cử nhân

Theo dõi này cho phép tạo ra các con đường sự nghiệp và cơ hội thăng tiến nếu bạn đã có chứng chỉ, giấy phép hoặc đăng ký thông qua một tổ chức chuyên nghiệp nhưng thiếu bằng đại học.

Khám phá nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe

Bạn sẽ có thể khám phá nhiều nghề nghiệp và các khía cạnh khác nhau của chăm sóc sức khỏe. Theo dõi này là phù hợp nếu bạn chưa quyết định về một nghề cụ thể nhưng quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Không có vấn đề gì theo dõi bạn đã chọn, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc trong chăm sóc sức khỏe và được chuẩn bị cho cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Yêu cầu tốt nghiệp

Tất cả các yêu cầu chính của Khoa học Y tế phải được hoàn thành với điểm trung bình tích lũy (điểm trung bình) là 2.0 hoặc cao hơn. Tất cả các yêu cầu tốt nghiệp chung phải được hoàn thành như đã nêu trong danh mục.

Kết quả của Chương trình

Sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình khoa học y tế, sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

 1. Chứng minh một nền tảng vững chắc trong các khoa học hành vi cơ bản, tự nhiên, xã hội và sức khỏe phù hợp với các vị trí cấp nhập cảnh trong chăm sóc sức khỏe.
 2. Giao tiếp và trình bày các ý tưởng bằng lời nói, hình ảnh và bằng văn bản và thông tin một cách rõ ràng và chính xác theo cách thể hiện năng lực và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 3. Giải thích và giải thích chính sách trong khuôn khổ đạo đức, pháp lý và quy định của ngành y tế.
 4. Xác định và phân tích các vấn đề sinh học đối mặt với các chuyên gia y tế và môi trường chăm sóc sức khỏe.
 5. Xác định và mô tả các vai trò khác nhau của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và phát triển kỹ năng để trở thành thành viên nhóm hiệu quả.
 6. Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề chính xác khi làm việc như một chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi đang thực tập.
 7. Đánh giá cao sự đa dạng, các hệ thống niềm tin và giá trị khác nhau, cũng như đánh giá cao ý kiến ​​cá nhân;
 8. Phát triển các kỹ năng học tập tự chủ và tham gia cần thiết cho việc học tập độc lập và suốt đời.
 9. Thể hiện kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để nhập thành công các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cụ thể hoặc các lĩnh vực học tập.
 10. Phân tích và áp dụng công nghệ thông tin để tham gia thành công vào các hoạt động học tập.
 11. Hãy trở thành một nhà giáo dục và người quảng bá cho cuộc sống lành mạnh.
 12. Sử dụng các kỹ năng quản lý và tổ chức để lập kế hoạch và thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe và y tế.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Goodwin College is an innovative learning community that empowers hard-working students to become sought-after employees.

Goodwin College is an innovative learning community that empowers hard-working students to become sought-after employees. Đọc ít hơn
Đông Hartford