Chương trình RN-BSN trực tuyến được CCNE công nhận tại Đại học Saint Mary (USM) cung cấp cho các y tá có đăng ký cơ hội để có bằng Cử nhân Khoa học Y tá trong khi vẫn tích cực làm việc. Bạn sẽ xây dựng kiến ​​thức và kỹ năng hiện có của mình thông qua các khóa học chuyên sâu về đánh giá sức khoẻ, sinh lý bệnh, nghiên cứu, chăm sóc giảm nhẹ và sức khoẻ cộng đồng.

Điểm nổi bật:

  • Định dạng trực tuyến 100% thuận tiện
  • Hoàn thành trong ít nhất là 12 tháng
  • Được công nhận bởi CCNE
  • Không yêu cầu về nơi cư trú

Nền tảng của văn bằng RN đến BSN trực tuyến USM là trọng tâm của sinh viên, cùng với sự hỗ trợ 24/7 để giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình với một chứng chỉ hấp dẫn. USM luôn có mọi bước, giúp bạn thành công, giúp bạn tự tin, xóa bỏ rào cản và loại bỏ những điều không chắc chắn khi trở lại trường.

Yêu cầu đủ điều kiện:

  • Y tá được cấp phép, đăng ký tại Hoa Kỳ / GPA tối thiểu 2,5 trên thang điểm 4.0

Được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Điều dưỡng Cao đẳng (CCNE)

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại University of Saint Mary Online »

Cập nhật lần cuối April 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date