Bằng tốt nghiệp quốc gia trong công nghệ y sinh học

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng tốt nghiệp quốc gia trong công nghệ y sinh học

University of Johannesburg

Sự nghiệp

Kỹ thuật y sinh phân tích các mẫu bệnh phẩm gửi đến phòng thí nghiệm của các học viên y tế và giải thích kết quả.

Yêu cầu nhập học

  • APS tối thiểu: 24
  • Ngôn ngữ giảng dạy và learning- tiếng Anh: 4 (50% +)
  • Toán học: 4 (50% +)
  • Biết chữ toán học: Không được chấp nhận
  • Khoa học vật lý: 4 (50% +)
  • Khoa học đời sống: 4 (50% +)
  • Tiêu đề bổ sung 1: 4 (50% +)
  • Bổ sung Chủ đề 2: 4 (50% +)

Nhập học cho sinh viên quốc tế là đối tượng để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo quy định của Luật Nhập cư số 13 năm 2002, các quy định thực hiện có theo chính sách của trường.
Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó do hạn chế về không gian. Tất cả các thí sinh phải hoàn thành NBT (Test Benchmark Quốc) trước khi nhập học. Kết quả của NBT sẽ thông báo quyết định đưa vào vị trí của người nộp đơn. Cuộc sống Định hướng không được bao gồm khi tính APS.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ