Bằng thạc sĩ trong não và hành vi nghiên cứu

Jaume I University (Universitat Jaume I)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng thạc sĩ trong não và hành vi nghiên cứu

Jaume I University (Universitat Jaume I)

Nó nhằm mục đích đào tạo các nhà nghiên cứu về thần kinh học hành vi. Các bậc thầy có thể có được những nền tảng lý thuyết và phương pháp luận của kỷ luật và kỹ năng cần thiết để phát triển nghiên cứu cơ bản và kỹ năng lâm sàng. Một phần quan trọng của việc đào tạo được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nơi các kỹ thuật khác nhau và các phương pháp nghiên cứu áp dụng cho các dự án cụ thể, dẫn đến mức độ Thạc sĩ và, nếu theo đuổi các nghiên cứu tiến sĩ được học để hoàn thành một luận án tiến sĩ.

Các Universitat Jaume I có nhân lực và nguồn lực công nghệ và quyền phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu khoa học thần kinh. Các nhóm nghiên cứu liên quan đến tổng thể có một nghiên cứu quốc gia và quốc tế nổi tiếng, với sự hợp tác ổn định trên khắp năm châu lục.

  • Phối hợp: Miquel Marta Salgado-Araujo. Sở Basic và Tâm lý học lâm sàng và Tâm sinh lý. Uji.
  • Số tín chỉ: 60 tín chỉ ECTS
  • Thời gian: một năm học (tháng 10 năm 2017 / tháng 9 năm 2018)
  • Mode: (tháng 10 năm 2017 / tháng năm 2018)
  • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Tây Ban Nha
  • Giá: chờ xuất bản (2016: 46,20 € / tín dụng)
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Tây Ban Nha
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
46 EUR
- tín dụng
Locations
Tây Ban Nha - Castellón de la Plana, Valencian Community
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Tây Ban Nha - Castellón de la Plana, Valencian Community
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ