Bằng Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe (MHS)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

As a preeminent academic medical center that supports the highest quality education, research, and patient care, the Yale School of Medicine will: Educate and inspire scholars and future leaders who w ... Đọc thêm

As a preeminent academic medical center that supports the highest quality education, research, and patient care, the Yale School of Medicine will: Educate and inspire scholars and future leaders who will advance the practice of medicine and the biomedical sciences, Advance medical knowledge to sustain and improve health and to alleviate suffering caused by illness and disease, and Provide outstanding care and service for patients in a compassionate and respectful manner. The school was established in 1810 as the Medical Institution of Yale College. The current name, Yale School of Medicine, was adopted in 1918. Milton C. Winternitz, who served as dean from 1920 to 1935, was the architect of the school’s unique educational philosophy, the Yale system of medical education, which emphasizes critical thinking in a nongraded, noncompetitive environment and requires students to write a thesis based on original research. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.