Read the Official Description

Đại học Logan của Tiến sĩ Y tế Giáo dục Giáo dục (DHPE) tập trung vào việc thúc đẩy chăm sóc sức khỏe thông qua quá trình giáo dục.

Nó được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia y tế các công cụ cần thiết để trở thành các nhà giáo dục thành công trong ngành y tế được lựa chọn của họ. Chương trình trực tuyến này cung cấp cho các chuyên gia làm việc bận rộn sự linh hoạt để hoàn thành bằng tiến sĩ và duy trì việc làm hiện tại của họ.

Các môn học được thiết kế để cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng thực tiễn trong các lĩnh vực phát triển, thiết kế và đánh giá chương trình, lãnh đạo học tập, công nghệ giáo dục, thống kê và nghiên cứu. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình trở thành nhà giáo dục y tế, giảng viên đại học hoặc quản trị viên trường đại học.

Mức độ này được cung cấp hoàn toàn trực tuyến.

Ai nên ghi danh?

Bác sĩ chữa bệnh Allopathic, bác sĩ chỉnh hình, nha sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ về nắn xương, kỹ thuật viên, chuyên gia trị liệu và các chuyên gia y tế khác.

Các cá nhân có bằng thạc sỹ trở lên muốn có bằng tiến sĩ về giáo dục, và nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của họ trong việc cung cấp giáo dục nghề nghiệp chăm sóc sức khoẻ.

Mức độ này được thiết kế cho những người đầu tư vào việc giáo dục các chuyên gia y tế cao cấp. Các nhà giáo dục lâm sàng chuyên nghiệp về y tế đang có nhu cầu cao. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này sẽ có thể lấy chuyên môn lâm sàng của họ và dịch nó vào lĩnh vực giáo dục đại học để chuẩn bị cho các học viên của ngày mai.

Yêu cầu tốt nghiệp

 • Hoàn thành tất cả các bài học theo yêu cầu với một B trở lên
 • Duy trì điểm trung bình điểm tích lũy 3,0
 • Duy trì tiến bộ Học vấn
 • Trả tất cả học phí hoặc lệ phí
 • Hoàn thành Dự án Nghiên cứu Ứng dụng Thực tế đã được phê duyệt
 • Xuất bản trong một tạp chí được đánh giá ngang hàng, tạp chí chuyên ngành được tôn trọng trong ngành, hoặc trình bày bài trình bày hoặc áp phích tại một cuộc hội nghị chuyên nghiệp
 • Trình bày tại Đại học Logan Research Day (trực tiếp hoặc qua video)

Các khóa học cốt lõi

 • HLTE06101 Vấn đề về Y tế Y tế Giáo dục 3 Tín dụng
 • PSYH06101 Nguyên tắc Học 3 Tín dụng
 • PSYH06102 Các Lý thuyết về Hành vi trong Giáo dục 3 Tín dụng (s)
 • HLTE06102 Các Nguyên Tắc Đánh Giá và Đánh Giá Trong Lớp cho Chuyên Gia Y Tế 3 Tín dụng (s)
 • HLTE06201 Đánh giá Kết quả Phát triển lâm sàng và Đánh giá Hiệu quả 4 Tín dụng (s)
 • PSYH06103 Nhận thức về Tâm lý và Giảng dạy 3 Tín dụng
 • HLTE06202 Công nghệ Giáo dục trong Lớp học 3 Tín dụng (s)
 • HLTE07101 Phát triển Chương trình Giảng dạy và Đánh giá cho Chuyên gia Y tế 4 Credits (s)
 • HLTE07102 Thiết Kế Học Liệu 3 Tín Dụng
 • HLTE07201 Đa dạng trong Giáo dục 2 tín dụng
 • HLTS07101 Các nguyên tắc cơ bản của Chương trình Phát triển 3 Tín dụng (s)
 • HLTS07201 Lãnh đạo 3 tín dụng
 • HLTE07202 Giới thiệu về Đề xuất Viết 3 Tín dụng
 • HLTM07101 Tổ chức Thay đổi và Phát triển 3 Tín dụng (s)
 • RMET07101 Nghiên cứu định tính và định lượng 3 tín dụng
 • HLTE07301 Nghiên cứu Hội thảo xuất bản 1 tín dụng
 • Dự án Nghiên cứu Ứng dụng HLTE08101 A 3 tín dụng
 • HLTE08201 Giáo dục Giảng dạy / Thực hành I (trực tuyến) 2 tín dụng
 • MATH06101 Thống kê 3 tín dụng
 • HLTE08102 Dự án Nghiên cứu Ứng dụng B 3 tín dụng
 • HLTE08202 Giáo Dục Giảng Dạy / Thực Hành II (Trực Tuyến hoặc Dân Cư) 2 Credit (s)

Tổng số yêu cầu về giờ tín dụng của Chương trình

Tổng số yêu cầu về tín dụng 60: Năm thứ nhất - 29 giờ tín dụng, năm thứ hai - 26 giờ tín dụng, năm thứ ba - 5 giờ tín dụng

Thời gian để hoàn thành bằng cấp

Sinh viên có thể bắt đầu học tại ba lần khác nhau mỗi năm (tháng Giêng, Tháng Năm hoặc Tháng Chín). Học sinh phải hoàn thành môn học trong vòng bảy năm dương lịch kể từ ngày ghi danh đầu tiên. Bất kỳ sinh viên nào muốn mở rộng yêu cầu hoàn thành bảy năm phải được sự chấp thuận của Trưởng khoa của Trường Y khoa.

Program taught in:
Anh

See 4 more programs offered by Logan University »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
39,000 USD
2017-18 Học phí (mỗi giờ tín dụng)
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date