Bằng cấp khoa học y tế liên ngành

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

"At the Florida State University College of Medicine, we are interested in producing physicians, physician assistants and scientists who are caring practitioners of both the art and science of medicin ... Đọc thêm

"At the Florida State University College of Medicine, we are interested in producing physicians, physician assistants and scientists who are caring practitioners of both the art and science of medicine. That process starts with choosing the right students - people who will work well with their patients and the entire health-care team. After carefully selecting our students, we immerse them in a culture that embodies the characteristics we expect to see in our graduates. Throughout the M.D., PA and Ph.D. in biomedical sciences programs, FSU students learn in an environment that values diversity, mutual respect, teamwork and open communication. They also actively participate in an innovative curriculum that prepares them to become lifelong learners in an era of explosive growth in medical knowledge and information technology." Đọc ít hơn
Tallahassee
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.