Bằng cấp về Dinh dưỡng con người và Chế độ ăn kiêng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

CUNIMAD is the Higher Education Center attached to the University of Alcalá (UAH) and integrated into the Proeduca Group, which teaches official undergraduate and postgraduate degrees in the branch of ... Đọc thêm

CUNIMAD is the Higher Education Center attached to the University of Alcalá (UAH) and integrated into the Proeduca Group, which teaches official undergraduate and postgraduate degrees in the branch of Health Sciences in an online format. CUNIMAD follows an innovative and successful pedagogical model, in which the prestige, tradition and resources, and facilities of the University of Alcalá (UAH) are combined with the new technologies of online education. The CUNIMAD Higher Education Center is a center attached to the University of Alcalá in compliance with the provisions of article 11 of Organic Law 6/2001, of December 21, on Universities, as amended by Organic Law 4/2007, of April 12, and in the provisions, in development of this legal precept, in articles 68 and following of the current Statutes of the University of Alcalá, approved by Decree 221/2003, of October 23, modified by Decree 18/2012, of January 26. Đọc ít hơn
Madrid
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.