BS điều dưỡng

Chung

Chương trình mô tả

Mục tiêu giáo dục chính của chương trình Y tá đã đăng ký (RN) đến Cử nhân Khoa học trong Điều dưỡng (BSN) là tăng cường cơ hội nghề nghiệp và giáo dục có sẵn cho các y tá đã đăng ký trong khu vực dịch vụ của Azure College . Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ có hiểu biết rộng hơn về nghề điều dưỡng và sẽ hiểu được thực hành điều dưỡng ở nơi họ làm việc. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị để đảm nhận một số vai trò Lãnh đạo và quản lý.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

We are a Career college, Licensed by the Florida Department of Education (CIE), approved by the Florida Board of Nursing, and Accredited by Accrediting Bureau of Health Education Schools (ABHES). We h ... Đọc thêm

We are a Career college, Licensed by the Florida Department of Education (CIE), approved by the Florida Board of Nursing, and Accredited by Accrediting Bureau of Health Education Schools (ABHES). We have two campuses Boca Raton and Sebring, Florida. Đọc ít hơn
Pháo đài Lauderdale