Kỹ thuật y sinh

sinh viên năm thứ năm tại Khoa Kỹ thuật y sinh là việc duy trì máy lớp CT trong phần hội thảo dưới sự giám sát của bác sĩ Uy tín của Thiên Chúa, Al-Mutairi

Sự phát triển của kỹ thuật y tế chuyên ngành tại các جامعة عمان الأهلية tại các đầu của năm học 2000/2001. Ông là một trong ba lĩnh vực giảng dạy tại Đại học Kỹ thuật tại Đại học trong Khoa Kỹ thuật Điện vào lúc bắt đầu của bộ phận kỹ thuật y tế trường học năm 2002/2003 đã được giới thiệu là một trong những bộ phận tạo nên College of Engineering. . Trường Cao đẳng Kỹ thuật làm việc chăm chỉ khi được phát triển cho việc giảng dạy kỹ thuật y tế chuyên dụng phương án chuyên môn hóa này là riêng biệt và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ y tế và các yêu cầu của thị trường trong nước và ở các nước Ả Rập láng giềng. Kế hoạch này cũng đã tính đến các nhu cầu của sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu hoặc truy cập vào giáo dục đại học trong chuyên ngành.

thông điệp

Đạt được sự xuất sắc trong mức độ sinh viên tốt nghiệp của bộ phận kỹ thuật y tế và chuẩn bị cho họ để bắt kịp với sự phát triển công nghệ, và việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các tổ chức của ngành y tế tại địa phương và khu vực.

Mục tiêu

  • Sự phát triển của khả năng của học sinh và phát triển kỹ năng của họ bằng các kỹ thuật hiện đại.
  • Bổ sung các thị trường lao động cán bộ kỹ thuật có trình độ và nhân dân chuyên nghiệp với đạo đức cao.
  • Bám sát các diễn biến khoa học và phát triển công nghệ trong ngành khoa học kỹ thuật y tế.
  • Thu hút nhân tài từ các giảng viên nổi tiếng.
  • Tạo một môi trường nghiên cứu khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học.
  • Sự phát triển của kế hoạch học tập phù hợp với sự phát triển khoa học và công nghệ trong các nhu cầu của thị trường lao động.
  • Tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức y tế trong cộng đồng địa phương.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Tiếng Ả Rập

Xem 6 các khóa học tại Al-Ahliyya Amman University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date