BS về Khoa học Sức khỏe với Chuyên ngành Y học Hạt nhân

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Since South College was founded in 1882, we have focused on serving students who want hands-on, career-driven education that will have a meaningful impact on their lives and livelihoods. More than a c ... Đọc thêm

Since South College was founded in 1882, we have focused on serving students who want hands-on, career-driven education that will have a meaningful impact on their lives and livelihoods. More than a century ago, fulfilling that mission meant supplying on-campus offices so students could conduct business in the mercantile and banking industries while getting an education. Today, it means offering accelerated, hybrid, transfer, and distance learning programs. It means small class sizes, state-of-the-art labs, and campuses that are convenient to large numbers of students. Most of all, it means experienced professors who provide real-world examples and lead in-depth discussions. Đọc ít hơn
Knoxville
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.