BSGP: Chương trình Sau đại học Khoa học Y sinh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In the early 1960s a pioneering group of medical educators, recruited from across the United States, undertook an audacious experiment. They came together to create a medical school in a state beset b ... Đọc thêm

In the early 1960s a pioneering group of medical educators, recruited from across the United States, undertook an audacious experiment. They came together to create a medical school in a state beset by endemic poverty and daunting geographic barriers. Today, New Mexicans are justifiably proud of their School of Medicine, which owes so much to the foresight, vision and courage of those educational pioneers. Over and over, we learn of their fearless questioning of the status quo and their compulsion to ask, "Why?" They are icons to us, but in their day they clearly relished being iconoclasts. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.