BSc (Hons) Công nghệ sinh học y tế

International Medical University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc (Hons) Công nghệ sinh học y tế

International Medical University

IMU là trường đại học y tế và chăm sóc sức khỏe tư nhân đầu tiên và được thành lập nhất của Malaysia với hơn 26 năm chuyên tâm trong giáo dục chăm sóc sức khỏe. IMU đạt được trạng thái SETARA-2017 Tier 6 (Xuất sắc) trong danh mục Đại học trưởng thành.


Chương trình 3 năm về Công nghệ sinh học y tế của IMU phù hợp với ưu tiên công nghệ sinh học của Malaysia và được phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao và được chấp nhận bởi Đại học Newcastle, Australia để chuyển tín chỉ vào chương trình của họ.


Công nghệ sinh học y học là một tập hợp con công nghệ sinh học dạy chúng ta cách sử dụng tất cả các sinh vật sống, đặc biệt là tế bào và vật liệu tế bào để sản xuất dược phẩm và các sản phẩm chẩn đoán để giúp chúng ta sống lâu hơn và hiệu quả hơn. Chính điều này cung cấp cho sinh viên với một sự hiểu biết âm thanh của các khoa học cốt lõi nền tảng công nghệ sinh học cho sự tiến bộ y tế. Chương trình đào tạo mạnh mẽ về Công nghệ sinh học y tế tại IMU dạy và chuẩn bị cho sinh viên áp dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học hiện tại trong môi trường thế giới thực, đặc biệt, trong đào tạo công nghiệp trong các công ty công nghệ sinh học, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế.


Bắt đầu

Tháng 7 và tháng 9


Học phí

RM 117,300 (tương đương 31.000 USD)

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối July 10, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
117,300 MYR
RM 117,300 (tương đương 31.000 USD)
Information
Deadline
Tháng Năm 1, 2019
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Locations
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Tháng Năm 1, 2019
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Tháng Sáu 30, 2022
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Tháng 8 31, 2021
Dates
Tháng Bảy 2019
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Tháng Năm 1, 2019
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Tháng Sáu 30, 2022
Tháng 9 2019
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Tháng 8 31, 2021