BSc (Hons) Công nghệ sinh học y tế

Sunway University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc (Hons) Công nghệ sinh học y tế

Sunway University

Sự phát triển của công nghệ sinh học y tế là một trong những câu chuyện thành công lớn trong 20 năm qua và tiếp tục cách mạng hóa thế giới y học. Sự phát triển mới đầy thú vị đã dẫn tới những phương pháp điều trị mới để chống các căn bệnh đe dọa tính mạng trước đây và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chương trình này sẽ hướng dẫn bạn qua những bước phát triển quan trọng nhất, giúp bạn hiểu họ và mở ra một thế giới đổi mới và khám phá.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ tìm kiếm sự nghiệp đáng khen trong ngành dược phẩm, cũng như trong lĩnh vực y tế và trong chính sách công vì xã hội đang phải vật lộn với những vấn đề phức tạp mà thế giới công nghệ sinh học y tế đang thay đổi nhanh chóng mang lại.

Với trọng tâm là phát triển các kỹ năng nghiên cứu, chương trình này cũng có thể dẫn bạn đến các nghiên cứu trong tương lai tại Thạc Sĩ hoặc thậm chí Tiến Sĩ và trở thành một sự nghiệp ở vị trí tiên phong trong phát hiện công nghệ sinh học y học mới.

Lượng

Tháng ba tháng ba

Thời lượng

3 năm (toàn thời gian)

Triển vọng nghề nghiệp

 • Nghiên cứu dược phẩm
 • Giám đốc Tiếp thị dược phẩm
 • Quản lý thử nghiệm lâm sàng
 • Nghiên cứu lâm sàng
 • Sinh y
 • Y khoa
 • Giám đốc Phòng thí nghiệm Y khoa
 • Học viện (nhà giáo dục khoa học)

Mô-đun

 • Giải phẫu Nhân tạo
 • Công bố số liệu thống kê
 • Giới thiệu về Hóa hữu cơ
 • Tiếng Anh cho Khoa học Đời sống
 • Giới thiệu khoa học sinh học
 • Sinh học tế bào
 • Sinh lý con người
 • Tác động của các vi khuẩn đối với cuộc sống con người
 • Nguyên lý di truyền học
 • Kĩ năng giao tiếp
 • Hóa sinh
 • Nhân chủng học phân tử của con người
 • Chẩn đoán phân tử
 • Sinh học phân tử
 • Văn hoá tế bào và mô
 • Phân tích Phương pháp
 • Y Tế Y Tế
 • Trách nhiệm xã hội và nghề nghiệp
 • Công nghệ sinh học y tế
 • Tự chọn: Đa dạng sinh học / Các vấn đề hiện tại trong Khoa học Y sinh học
 • Miễn dịch học
 • Công nghệ dược phẩm
 • Thực tập
 • Nghiên cứu
 • Tin sinh học
 • Dự án nghiên cứu

Yêu cầu đầu vào

 • STPM: Bình quân B hoặc CGPA 2.67 (tối thiểu 2 Hiệu trưởng)
 • A Level: tối thiểu 14 điểm
 • Bằng tốt nghiệp của Úc: ATAR 65
 • Nhập quốc tịch Canada: 65%
 • MUFY: 65%
 • Quỹ Sunway về Khoa học và Công nghệ: CGPA 2.5
 • UEC: Tối đa 24 điểm từ 5 môn học (tất cả các Lớp B trừ các môn học Trung Quốc và không theo học)
 • IB: Hoàn thành với tối thiểu 26 điểm (không bao gồm điểm thưởng)
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối January 30, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Malaysia - Shah Alam, Selangor
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Malaysia - Shah Alam, Selangor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ