BSc (Hons) Kiêng Cử Với Dinh Dưỡng

International Medical University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc (Hons) Kiêng Cử Với Dinh Dưỡng

International Medical University

Chuyên gia dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, điều trị của bệnh nhân và điều trị phục hồi chức năng. Họ được đào tạo để phục vụ thực phẩm, dinh dưỡng cộng đồng và kiêng cử lâm sàng. Chương trình học trang bị cho sinh viên tốt nghiệp có chức năng như một chuyên gia dinh dưỡng thẩm quyền, một với sự đổi mới lớn, trí tưởng tượng và hiểu biết.

Các Dietetics IMU với chương trình dinh dưỡng là một chương trình 4 năm với 8 dài và 1 học kỳ ngắn. Chương trình bao gồm một phạm vi rộng các kiến ​​thức cần thiết cho thực hành ăn kiêng bao gồm cả sinh lý, sinh hóa, nguyên tắc dinh dưỡng con người, chuẩn bị lương thực cơ bản, vai trò của dinh dưỡng trong sức khỏe và bệnh tật, liệu pháp dinh dưỡng y tế và kế hoạch chế độ ăn uống cho các cá nhân và các nhóm với điều kiện y tế.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2018
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
192,400
Information
Deadline
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Locations
Malaysia - Kuala Lumpur
Ngày bắt đầu: Tháng 8 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu: Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2018
Malaysia - Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 9 2018
Malaysia - Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months prior to intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Price
tổng