BSc (Hons) Y học Trung Quốc

International Medical University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc (Hons) Y học Trung Quốc

International Medical University

IMU là trường đại học y tế và chăm sóc sức khỏe tư nhân đầu tiên và được thành lập nhất của Malaysia với hơn 26 năm chuyên tâm trong giáo dục chăm sóc sức khỏe. IMU đạt được trạng thái SETARA-2017 Tier 6 (Xuất sắc) trong danh mục Đại học trưởng thành.


IMU BSc (Hons) bốn năm trong chương trình Y học Trung Quốc nhấn mạnh sự tích hợp của y học Trung Quốc và khoa học y học phương Tây. Nó cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp với một mức độ nhập cảnh chuyên nghiệp cho việc thực hành châm cứu và thuốc thảo dược Trung Quốc. IMU cũng cung cấp tùy chọn chuyển khoản tín dụng cho các trường đại học đối tác của chúng tôi tại Úc và Trung Quốc. Và có 2 đợt tuyển sinh mỗi năm - tháng 2


Y học Trung Quốc là một loại thuốc toàn diện bao gồm các hoạt động bảo quản và chữa lành sức khỏe có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn còn trong thực tế hiện nay. IMU là một trong số ít các trường đại học ở Malaysia cung cấp Y học Trung Quốc trong một môi trường nói tiếng Anh. Chương trình được cung cấp bằng tiếng Anh, được hỗ trợ bằng tiếng Quan Thoại khi được yêu cầu và được chấp nhận bởi Úc và Trung Quốc để chuyển tiền. Cả hai trường đại học đối tác của chúng tôi ở Úc và Trung Quốc là một phần của mạng lưới trung tâm nghiên cứu Y học Trung Quốc lớn của WHO.


Trường đại học đối tác của chúng tôi

Châu Úc

RMIT

Trung Quốc

Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải

Đại học Y học cổ truyền Trung Sơn

Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc


Bắt đầu

Tháng 2 và tháng 9


Học phí

RM 113.000 (khoảng 29.000 USD)

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối July 10, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
113,000 MYR
113.000 RM (tương đương 29.000 USD)
Information
Deadline
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Locations
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Tháng 1 31, 2023
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Tháng 8 31, 2022
Dates
Tháng 2 2019
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Tháng 1 31, 2023
Tháng 9 2019
Malaysia - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Tháng 8 31, 2022