BSc (Hons) Y Học Trung Quốc

International Medical University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc (Hons) Y Học Trung Quốc

International Medical University

Tại IMU, chương trình Y học Trung Quốc được dạy một cách tích hợp, nơi sinh viên sẽ tiếp thu kiến ​​thức của y học Trung Hoa cùng với y học phương Tây. Việc tích hợp này là quan trọng vì nó kết hợp tốt nhất của cả hai hệ thống y tế. Đó cũng là những định hướng tương lai của y học. Thông qua nghiên cứu như vậy, sinh viên tự trang bị kiến ​​thức y học dựa trên bằng chứng để đối phó với những thách thức trong tương lai trong ngành y tế.

Có 2 con đường sự nghiệp chính để lựa chọn từ khi tốt nghiệp chương trình IMU Y Trung Quốc. Đầu tiên là để thực hành như là một học Y học Trung Quốc nói chung, hoặc tại các phòng khám tư nhân, bệnh viện tư, Y học cổ truyền và bổ sung (T & CM) đơn vị của các bệnh viện của chính phủ.

Con đường thứ hai là để tiếp tục lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Người học có thể nghiên cứu Y học Trung Quốc cho một khu vực chuyên ngành như châm cứu và moxibustion, tuina, thao tác xương, nhi khoa, phụ khoa, hoặc đặc sản nội khoa cụ thể. Với trình độ chuyên môn bổ sung này, các học viên cũng có thể làm việc như là một giảng viên tại một trường đại học hoặc như một nhà nghiên cứu tại một cơ sở học tập.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2018
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
4 - 5 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
113,000
Information
Deadline
Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Locations
Malaysia - Kuala Lumpur
Ngày bắt đầu: Tháng 8 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu: Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2018
Malaysia - Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 2 2019
Malaysia - Kuala Lumpur
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Students are required to apply 2 months before intake date.
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Price
tổng