Sự nghiệp

Podiatrists tư vấn và điều trị các rối loạn chân và chi dưới

Yêu cầu nhập học

  • APS tối thiểu: 25
  • Ngôn ngữ giảng dạy và learning- tiếng Anh: 4 (50% +)
  • Toán học: 4 (50% +)
  • Biết chữ toán học: Không được chấp nhận
  • Khoa học vật lý: 4 (50% +)
  • Khoa học đời sống: 4 (50% +)
  • Tiêu đề bổ sung 1: 4 (50% +)
  • Bổ sung Chủ đề 2: 4 (50% +)

Nhập học cho sinh viên quốc tế là đối tượng để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo quy định của Luật Nhập cư số 13 năm 2002, các quy định thực hiện có theo chính sách của trường.
Đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Khoa cho một chương trình cụ thể không nhất thiết phải đảm bảo nhập học vào chương trình đó do hạn chế về không gian. Tất cả các thí sinh phải hoàn thành NBT (Test Benchmark Quốc) trước khi nhập học. Kết quả của NBT sẽ thông báo quyết định đưa vào vị trí của người nộp đơn. Cuộc sống Định hướng không được bao gồm khi tính APS.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020