Chương trình cung cấp cho học sinh cơ hội học xạ trị tiên tiến và quy trình ung thư học và kỹ thuật, cũng như quản lý và phương pháp nghiên cứu kỹ năng.

Yêu cầu nhập học

  • Một Diploma quốc gia trong Radiography (Điều trị) hoặc tương đương.
  • Một tối thiểu là 60% là cần thiết trong chương trình NDip.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà F Bhyat
Tel: 011 559 6243 / E-mail: fatimab@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020