Chương trình dạy học sinh để sản xuất và giải thích hình ảnh sử dụng âm thanh tần số cao. Quản lý và phương pháp nghiên cứu thêm vào một loạt các kỹ năng thu được trong suốt chương trình.

Yêu cầu nhập học

  • Một Diploma quốc gia trong Radiography (Diagnostic) hoặc tương đương.
  • Một tối thiểu là 60% là cần thiết trong chương trình NDip.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà Yasmin Casmod
Tel: 011 559 6778 / E-mail: yasminc@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020