Học sinh sẽ được tiếp xúc với các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của việc chuẩn bị, pha chế và hành chính của radiopharmaceuticals cho bệnh nhân cũng như việc sử dụng các thiết bị hình ảnh tinh vi và hybrid trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh. Quản lý và phương pháp nghiên cứu được bao gồm trong chương trình này.

Yêu cầu nhập học

  • Một Diploma quốc gia trong Radiography (Diagnostic) hoặc tương đương.
  • Một tối thiểu là 60% là cần thiết trong chương trình NDip.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà Lucky Chipeya
Tel: 011 559 6505 / E-mail: lchipeya@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020